Dodaj do Facebooka!

youtube

Sakrament małżeństwa

Dokumenty i formalności niezbędne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • Dowody osobiste,
  • Metryki chrztu - wydane nie wcześniej niż 6 miesiące przed ślubem,
  • Świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły średniej,
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich,
  • Zaświadczenie o odbyciu  spotkań w poradni przedmałżeńskiej,
  • Zaświadczenie o wygłoszonej zapowiedzi,
    (jeżeli głoszone były w innej parafii niż brany będzie ślub).