Dodaj do Facebooka!

youtube

Sakrament małżeństwa

Dokumenty i formalności niezbędne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

 • Dowody osobiste,
 • Metryki chrztu - wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem,
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu,
 • Indeks nauki religii,
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • Zaświadczenie wydane w miejscu stałego zamieszkania jednej ze stron, stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
  • Oświadczenie w sprawie nazwisk Młodej Pary oraz ich przyszłych dzieci.
  By uzyskać powyższe zaświadczenia należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz jeden dokument stwierdzający tożsamość. Jeśli ślub odbędzie się w kościele w innym mieście niż miejsce urodzenia Narzeczonych, należy wtedy udać się do USC w miejscowości w której odbędzie się ślub kościelny.
 • Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich,
 • Zaświadczenie o odbyciu  spotkań w poradni przedmałżeńskiej,
 • Zaświadczenie o wygłoszonej zapowiedzi,
  (jeżeli głoszone były w innej parafii niż brany będzie ślub),
 • Zaświadczenie o odbytych conajmniej dwóch spowiedziach przedmałżeńskich