Dodaj do Facebooka!

youtube

Najświętsze Dzieciątko Jezus

Najświętsze Dzieciątko JezusŁaskami słynąca figura - Pražskie Jezulatko
Najświętsze Dzieciątko Jezus
  
Cudowna figurka pochodzi z Pragi, ale korzeniami sięga Hiszpanii i zakonu karmelitańskiego. Dziewczęta kończące edukację w szkołach karmelitańskich, dostawały figurkę Dzieciątka Jezus jako wiano do przyszłego życia małżeńskiego.


Do praskiego pałacu na Hradczanach figurkę ofiarowała hiszpańska szlachcianka Poliksena zapoczątkowując kult Najświętszego Dzieciątka. Poliksena nie miała córki, więc oddała figurkę klasztorowi karmelitańskiemu na Małej Stranie w Pradze, wypowiadając słowa:

“... Daję wam to, co mam Najdroższego, szanujcie tą figurkę, a będzie wam się dobrze darzyć…”
 
Z czasem kult Najświętszego Dzieciątka Jezus rozszerzył się po różnych zakątkach całego świata (Filipiny, Austria, Włochy, Francja, Brazylia i inne).
 
Figurka znajdująca się w naszym kościele jest wykonana z porcelany i pochodzi z Pragi. W dniu 21 grudnia 2008 r. poświęcił ją biskup ostrawsko - opawski Franciszek Lobkowicz w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
 
Kult Najświętszego Dzieciątka Jezus w Jaworzynce rozpoczął się od dnia 1 października 2016 r. Figurka została uroczyście wprowadzona do tutejszego kościoła parafialnego i poświęcona przez biskupa pomocniczego diecezji bielsko - żywieckiej Piotra Gregera.
 
W sanktuariach Najświętszego Dzieciątka Jezus jest zwyczaj, że w bocznej nawie świątyni umieszcza się stałą ekspozycję figurek Najświętszego Dzieciątka pochodzących z różnych stron świata. Także w naszej świątyni postanowiliśmy umieścić taką ekspozycję. Figurki te w większości pochodzą z terenów przygranicznych Polski, Słowacji i Czech. Świadczą one o żywym kulcie Dzieciątka Jezus w rodzinach katolickich w obecnie jak i w minionych dziesięcioleciach.