Dodaj do Facebooka!

youtube

Historia Kościoła

Kościół

W okresie międzywojennym, Jaworzynka nosiła się z zamiarem budowy koscioła. W 1931 roku, ze sprawozdania wizytacji kanonicznej ksiądza biskupa Stanisława Adamskiego wynika, że planowano budowę kościoła filialnego. W marcu 1947 roku, odbyło się zebranie w sprawie utworzenia Komitetu Budowy Kościoła. We wrześniu, tego samego roku odebrano plac pod budowę kościoła. Projekt wykonał Józef Raszka, który zatwierdził inż. Wróblewski. Prace techniczne prowadził Paweł Haratyk. Bezpłatną siłę roboczą dała miejscowa ludność.

Kopanie fundamentów rozpoczęło się 22 września 1947 roku, następnie rozpoczęto betonowanie – zakończone 16 października 1947 roku. Ówczesny probosz – Emanuel Grim w asyście wikarego Alojzego Raszki, księdza Franciszka Toboli oraz ks. prof. Jana Michałka dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła.

Pomimo licznych trudności, prace budowlane posuwały się naprzód, i tak 29 czerwca 1950 roku kościół pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, został poświęcony przez księdza dziekana Handzlika z Jabłonkowa.

 

Kaplica na Zapasiekach

Od lat sześćdziesiątych do roku 1988 lekcje religii na Zapasiekach odbywały się w starym, grożącym zawaleniem budynku nr 178. Mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem Jerzym Palarczykiem postanowili w związku z tym wybudować obiekt katechetyczno-sakralny.

Dnia 4 sierpnia 1986 roku, na gruncie ofiarowanym parafii przez Franciszka Zogatę wytyczono fundamenty kaplicy. Następnego dnia rozpoczęto budowę, która trwała przez ponad 3 miesiące. W ciągu następnego roku realizowane były prace wykończeniowe.

Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał Biskup Ordynariusz diecezji katowickiej Damian Zimoń 17 kwietnia 1988 roku. Kaplicę poświęcono Najświętszej Maryi Pannie Królowej Pokoju i Świata.

 

Inne obiekty sakralne

Cmentarz – poświęcony 27 listopada 1955 roku.

Probostwo – poświęcone 3 lipca 1960 roku.

Salki katechetyczne – poświęcone 29 czerwca 1986 roku.