Dodaj do Facebooka!

Porządek nabożeństw

SOBOTA – 14.10
11.30. Ślub rzymski: Iwona Marekwica i Mirosław Prządka
13.00. Ślub rzymski: Anna Rucka i Michał Podżorski
17.30. Nabożeństwo różańcowe
18.00. 1. O bł. Boże dla członków Stowarzyszenia M.B. patronki dobrej śmierci
          2. Dziękczynna z okazji 18 rocznicy urodzin Jakuba – od rodziców i chrzestnych – 601
          3. Za + Stanisława Krótkiego, ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny – 445

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.2017
6.30. Niedzielne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus
7.00. W rocznicę ślubu Jadwigi i Kazimierza Juroszek 33 oraz Bronisławy i Stanisława Juroszek – 588
8.30. Niedzielne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus
9.00. Dziękczynna rodzin Rucki i Jałowiczor – 487
10.00. ZAPASIEKI: Z róży Jadwigi Juroszek – 563
11.15. 1. W 25 rocznicę ślubu Anny i Bronisława Skurzok – 749
           2. W 18 rocznicę urodzin Tomasza Gburek i 10 rocznicę ślubu Izabeli i Stanisława Bernaczek – 308
           Chrzest dziecka: Błażej Legierski
           Roczek: Patrycja Łacek
18.00. Z róży Franciszka Zogata – 1

PONIEDZIAŁEK – 16.10.
7.00. 1. W intencji imienniczek św. Jadwigi i św. Teresy
        2. Za ++ Pawła i Marię Łacek – 375
8.00. W intencji nauczycieli i pracowników SP 1 i SP 2 w Jaworzynce

WTOREK – 17.10.
17.00. ZAPASIEKI: 1. Za ++ Annę i Franciszka Czepczor, + syna Jana Czepczor, ++ rodziców Pawłai Annę Łabaj – 556
17.30. Nabożeństwo różańcowe
18.00. 1. Z róży Teresy Haratyk – 271
          2. Dziękczynna w rocznicę ślubu Klaudii i Przemysława Małyjurek – 775

ŚRODA – 18.10.
7.00. 1. Za + Franciszka Czepczor w 2 rocznicę śmierci – 625
        2. Za + męża Franciszka Bojko – 71

CZWARTEK – 19.10.
17.30. Nabożeństwo różańcowe
18.00. 1. Z róży Jana Jałowiczor – 88
          2. Za ++ Annę, Jerzego Bojko, ++ trzech braci i + bratową Marię – 736

PIĄTEK – 20.10.
17.30. Nabożeństwo różańcowe
18.00. 1. Dziękczynna rodzin Dragon – 730
          2. Dziękczynna rodzin Dragon – 525
          3. Za ++ Teresę, Michała Bojko, ++ rodziców chrzestnych, ++ dziadków i + brata Józefa – 781

SOBOTA – 21.10
16.00. O zdrowie, bł. Boże z okazji 40 urodzin dla Tomasza i Heleny Gruszka – 68
17.30. Nabożeństwo różańcowe
18.00. 1. Za + męża Stanisława – 39
          2. Za ++ rodziców Łabaj, Bury, ++ dziadków i + Martę – 674
          3. Msza miesięczna za zmarłych:
         + Piotra Bart od pracowników oddziału kelnerów, kuchni i kierownictwa hotelu Gołębiewski
         + Za + Jadwigę Rejowicz – z róży różańcowej Anny Jałowiczor
         + Za + Edwarda Haratyk – od rodziny Haratyk, Legierski z Czerchli
         + Za + Martę Waszut – od rodziny Kulik z Koniakowa
         + Za + Jana Łabaj – od pielęgniarek z Oddziału Wojewódzkiego Centrum Pediatrii w Kubalonce
         + Za + Marię Dragon – od wnuczki Moniki z rodziną
         + Za + Andrzeja Zawadzkiego – od sąsiadów Jałowiczor i Rucki

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.10.2017
6.30. Niedzielne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus
7.00. + Za + męża Wiktora Bojko i ++ rodziców – 168
8.30. Niedzielne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus
9.00. Dziękczynna Anny, Marcina Pudalik – 403
10.00. ZAPASIEKI: 1. O zdrowie i bł. Boże w 1 rocznicę ślubu Angeliki i Damiana Bury – 596
                            2. Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Marii i Ryszarda Heba
11.15. 1. W 1 rocznicę ślubu Pawła i Katarzyny Ligocki – 346
           2. Za + Andrzeja Zawadzkiego w 30 dzień po śmierci – 470
           Chrzest dziecka: Adrianna Łacek
18.00. 1. Dziękczynna rodziny Wojtas – 686
          2. ++ Alojzego, Annę Dragon oraz ++ Teresę Dragon, + Beatę Dragon i + szwagra Andrzeja Jałowiczor – 694