Dodaj do Facebooka!

Msze Święte

Msze niedzielne i świąteczne:

7.00, 9.00, 10.00 - Kaplica na Zapasiekach, 11.15, 17.00/18.00 - okres zimowy/okres letni

Sobota:

17.00/18.00- okres zimowy/okres letni