Dodaj do Facebooka!

Plan Misji w Parafii św. Piotra
i Pawła w Jaworzynce
18.03 – 22.03.2018 r.

Misje święte prowadzi:
ks. prałat Władysław Zązel

Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,
a na duszy swojej szkodę poniósł… (Mt 16,26)
 

Droga Siostro i drogi Bracie!

Przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa
w Świętych Misjach Parafialnych.