Dodaj do Facebooka!

youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Jaworzynce zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: pn. Remont Zabytkowego Kościoła Parafialnego
św. Piotra i Pawła w Jaworzynce"

Zgodnie z promesą wstępną nr RPOZ/2022/13063/PolskiLad Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Jaworzynce

43-476 Jaworzynka 420

NIP: 5548-15-56-451, REGON: 072283973

Osoba do bezpośredniego kontaktu z oferentami: ks. Tomasz Wala  tel.+48 33 8556395,

adrese-mail:jaworzynkaparafia@gmail.com

 

Niezbędne dokumenty do zapoznania się z przedmiotem zaproszenia znajdują się poniżej. Poniżej znajduje się również informacja dotycząca otwarcia ofert oraz protokół z wyboru ofert.