Dodaj do Facebooka!

youtube

Historia Parafii

Dekanat cieszyński, w połowie XIV wieku posiadał 50 parafii – w tym Jabłonków, który był macierzystą parafią Istebnej, w której skład wchodziła Jaworzynka. Misja nawracania górali, została powierzona czeskiemu jezuicie, Leopoldowi Tempsowi, który dotarł do Istebnej w 1716 roku. Swoją pracę katechetyczną rozpoczął w domu Kawuloka, lecz od początku widział potrzebę budowy kościoła, w celu ratowania katolicyzmu. Utrudnione warunki przeprowadzania Mszy Świętych, skłoniły mieszkańców Jaworzynki i Istebnej, do skierowania prośby o pozwolenie na wybudowanie kościoła w Istebnej. Po uzyskaniu zgody, w latach 1792- 1794 wspólnym wysiłkiem mieszkańców powstał murowany kościół. Do roku 1793 – Jaworzynka, Istebna i Jasnowice, formalnie pozostawały częścią parafii jabłonkowskiej, natomiast w tym samym roku, erygowano nową parafię – Istebną.

W maju 1957 r., wystosowano prośbę do Kurii Diecezjalnej w Katowicach, o utworzenie samodzielnej parafii Jaworzynka. Pismo argumetowano między innymi posiadaniem własnego kościoła oraz cmentarza. W międzyczasie pojawiły się poważne trudności i konflikty, w wyniku czego nie została udzielona zgoda na utworzenei samodzielnej parafii. W 1958 r, mieszkańcy Jaworzynki wysłali delegację do Kurii, w celu przyspieszenia procesów. Michał Michałek, oraz Andrzej Rucki spotkali się w dniu 19 marca 1958 roku z Kanclerzem Kurii Katowickiej – ks. Romualdem Rakiem, który przyrzekł pozytywne rozpatrzenie prośby. I tak 16 czerwca 1958 roku na podstawie dekretu Kurii Diecezjalnej, została utworzona nowa parafia Jaworzynka.