Dodaj do Facebooka!

Ogłoszenia Parafialne

18.03.2018 – 25.03.2018

     Dziś przypada 5 niedziela Wielkiego Postu. Poprzez znak zasłoniętych krzyży uświadamiamy sobie, iż oprócz tego, co widoczne dla ludzkich oczu, przygotowanie do świętowania paschalnego zwycięstwa obejmuje także właściwą dyspozycję serca, gotowego do przyjęcia prawdy o nieskończonej miłości Boga do człowieka.

     Dzisiaj rozpoczynamy błogosławiony czas Misji Świętych, módlmy się w czasie tej Mszy św. o owocne przeżycie tych świętych danych nam przez Boga. Serdecznie witamy czcigodnego księdza Prałata Władysława Zązla i prosimy Boga o błogosławieństwo i siły na czas głoszenia świętych Misji Parafialnych. Prosimy Cię Boże użycz mu światła i łaski, aby nas pouczył, jaka jest Twoja wola i co nam służy do zbawienia.


Składka przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła i Parafii.


     W poniedziałek, 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

     W czwartek na zakończenie Misji o godz. 17.00 odbędzie się adoracja krzyża i uroczysta procesja z krzyżem misyjnym spod krzyża na Groniu. Gromadzimy się wszyscy przy krzyżu na Groniu o godz. 17.00 tam odbędzie się wspomniana adoracja krzyża i po niej procesja z krzyżem misyjnym w następującym porządku: najpierw krzyż poniosą mężczyźni, później kobiety i na końcu młodzież. Prosimy wszystkich o zabranie świec na procesję.

     Program Misji został wszystkim dostarczony w minioną niedzielę. Informujemy jeszcze, że w czwartek o godz. 12.00 w naszym kościele wyjątkowy film pt. „Zmartwychwstały”. Zdobył wiele nagród filmowych.

     W piątek droga krzyżowa o 17.00. Zachęcamy naszych Parafian do wzięcia udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie.


     Spotkanie Oazy w piątek po wieczornej Mszy św. – serdecznie zapraszamy młodzież.

     W sobotę nie będzie zbiórki dla ministrantów oraz spotkania z Dziećmi Maryi.

   
  W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Poświęcenie palm nastąpi w czasie każdej Mszy św. natomiast procesja z palmami wokół kościoła odbędzie się przed Mszą św. o 11.15.

Raz jeszcze Bóg Zapłać za składane dzisiaj ofiary.